Det finns många sätt att spela golf på

Man bör hitta sitt eget sätt utifrån bland annat tidsåtgång, position och ekonomiska faktorer. Man kan ägna sig åt golf på många olika sätt, och det lönar sig att bekanta sig med dem när man börjar spela.

Det mest flexibla sättet att spela på är green fee. Då betalar man för en rond i taget. Man kan betala green fee på golfbanans kontor före ronden, men på allt fler banor kan man betala green fee exempelvis på banans webbsida eller genom andra nättjänster, och det är ofta lite billigare än att betala på plats. Man kan också reservera sin starttid i förväg på nätet.

Om din spelkompis har spelrätt på en bana, kan du följa med som gäst, vilket nästan alltid är billigare.

Många banor säljer också olika seriekort nuförtiden, exempelvis fem eller tio ronder. Då kostar en rond mindre än när man betalar en enstaka green fee. På vissa banor kan man också hyra spelrätt en vecka eller en månad i taget.

Om du vill spela lite mer kan det löna sig att fundera på att hyra spelrätt. På de flesta banorna i Finland finns möjlighet att hyra spelrätt per säsong. Dessa kan man hyra direkt från banorna, men också genom individer via olika internettjänster.

Kostnaden för att hyra spelrätt per säsong ligger oftast på 500–1 200 euro. När man hyr spelrätt är antalet ronder sällan begränsat. Då kan man oftast också reservera tidigare speltider än kunder som köper enstaka green fees, och ofta följer det också med även andra förmåner.

Vissa banor har ingått samarbetsavtal som gör att medlemmar med spelrätt får spela på de inblandade banorna billigare än annars.

De flesta golfbanorna har aktier som man kan köpa, och en aktie inkluderar nästan alltid också spelrätt. Som aktieägare betalar man en årsavgift som ger rätt till att spela med den spelrätt som är knuten till aktien. Om aktieägaren inte vill utnyttja sin spelrätt själv kan man hyra ut den under en begränsad tidsperiod, oftast ett år i taget.

Aktieägare har vissa unika förmåner. En typisk sådan förmån är att man får reservera sin speltid tidigare än andra. På många banor är också vissa tider reserverade för enbart aktieägare.

Spelsätten varierar från bana till bana, och olika banor erbjuder olika paket. Fråga den bana som du är intresserad av om deras alternativ.


Green fee

 • Det mest flexibla sättet att spela. Varje rond betalas separat.
 • Passar spelare som spelar relativt få ronder, eller som spelar under flera olika banor under en säsong.
 • Green fee-spel är också den mest typiska formen av sporadiskt gästspel.
 • Priset för green fee på en 18-hålsbana i Finland varierar i spannet 20–120 euro.
 • Green fee betalar man direkt på banan eller i en nätbutik före ronden.


Seriekort

 • Många banor säljer bland annat seriekort med tio ronder eller månadsspelrätt.
 • Dessa köper man direkt på banan eller i en nätbutik.
 • Priset för en enskild rond är oftast betydligt billigare än med green fee


Hyresspelrätt

 • Spelrätt på en bana under hela säsongen utan mer långvariga åtaganden.
 • Dessa köper man på banan eller av banans aktieägare.
 • Ett prisvärt alternativ för den som spelar på en och samma bana.
 • Hyresspelrätten är oftast aningen dyrare än årsavgiften för aktieägare.
 • Ger bl.a. möjlighet att reservera starttid tidigare än gästspelare.
 • Även andra förmåner ingår ofta.


Aktieägare

 • Passar i synnerhet golfspelare som vill spela på en viss bana under en längre tid.
 • Genom att förvärva en aktie får man ofta tillgång till de bästa förmånerna.
 • Med spelrätten som är knuten till aktien kan man spela själv, eller också kan man hyra ut spelrätten. På vissa banor kan man byta ut sin spelrätt mot exempelvis seriekort, och då kan det vara flera som utnyttjar en och samma spelrätt.
 • Aktieägare har ofta möjlighet att spela förmånligt på samarbetsbanor.
 • Ger inflytande i bolaget.

Fråga den bana som du är intresserad av om deras alternativ.