En resa i golfbanornas värld

För nybörjare inom golf öppnar sig en fantastisk värld av tusentals golfbanor som man bör ge sig ut i.

Nästan varje golfentusiast börjar spela golf på en viss bana, vanligtvis nära där man bor. Detta betyder dock inte att man som spelare ska fastna på en och samma bana. När man som golfnybörjare registrerar sig som medlem i en golfklubb öppnar sig samtidigt en värld med tusentals golfbanor. Det finns fler än 180 golfbanor i Finland, i hela världen upp till 35 000.

Att besöka olika banor, dvs. att gästspela, är mycket vanligt och enkelt inom golf. Med hemmaspelare avser man personer som har aktie eller spelrätt till en viss bana, eller som är medlemmar i golfklubben på banan. Med gästspelare avses alla andra golfspelare på banan.

Gästspelare kan vanligen reservera starttid på nätet eller via telefonkontakt med banan. Avgiften för spelronden, dvs. green fee, kan man betala antingen på nätet, eller på kontoret hos banans caddiemaster, där man hanterar starttiderna på banan.

En stor andel av banorna välkomnar alla spelare oavsett nivå, men på vissa banor finns det en handicapgräns för gästspelare. Gränsen kan också avse handicapgenomsnittet för en spelargrupp.

Man bör särskilt ta hänsyn till prissättningen när man reserverar tid. På många banor har man idag så kallad flexibel prissättning, där priset på green fee varierar under dagen. När det är som lugnast, exempelvis vardagsförmiddagar, kan man spela betydligt billigare än standardpriset.

Det finns fler än 180 golfbanor i Finland, i hela världen upp till 35 000.

Som gästspelare bör man anlända till banan i god tid före ronden, så att man har gott om tid för att bland annat byta om, anmäla sig och eventuellt värma upp. På en ny bana kan det också ta lite tid att hitta första tee.

När man anmäler sig är det en bra idé att fråga caddiemastern om det finns en kiosk, toaletter eller vattentappar på banan, och sedan utifrån det förbereda sig inför ronden.

Med några puttar och chippar på övningsgreenen får man lättare en känsla för banans hastighet och hur bollen uppför sig på gräset. Om man har tid över kan en liten uppvärmning på range ofta ge en mer njutningsfull spelupplevelse. Rangebollar kan man köpa antingen från bollautomaten på rangen med bankkort eller på caddiemasterns kontor med en pollett som ser ut som ett mynt.

Den som vill transportera sin bag på en vagn kan låna en golfvagn gratis eller mot några få euro.

Det är en bra idé att bekanta sig med banan genom exempelvis nätet. För nästan alla banor finns det en bankarta som ger en överblick över banan och dess karaktär. Klubbar säljer oftast också tryckta banguider som betalar sig snabbt.


Gästspelarens checklista

1. Undersök spelmöjligheterna på nätet. I tidsreservationstjänster och på banornas webbsidor ser du oftast reservationsläget för banan.
2. Reservera en rond på nätet eller genom telefonkontakt med banan.
3. Bekanta dig med banan i förväg på nätet.
4. Anländ till banan i god tid och anmäl dig alltid till caddiemastern, inklusive när du har betalat din rond i förväg på nätet.
5. Ta reda på om det finns en kiosk, toalett eller vattentapp på banan, och förbered dig inför ronden utifrån det.
6. Värm upp på range och på puttgreenen.
7. Njut av golf!
8. Kom också ihåg efterspelet. Många banor har ett mycket högklassigt restaurangutbud. Många banor har också en bastu som är värd att uppleva. En rond som gästspelare är ofta som en egen liten minisemester.