Golf duger till mycket

Golf har under årens gång utvecklats till många olika varianter, varav många etablerat sig som sina egna sporter. Grundidén är densamma för alla: att med så få slag, kast eller sparkar som möjligt få bollen från start till mål.

Parkgolf är enkelt att komma in i och få kontakt med sporten. Parkgolf spelas med lätta parkgolfsklubbor av plast och med tennis- eller innebandyboll. Parkgolf lämpar sig utmärkt också för familjens minstingar.
Man kan anlägga en parkgolfbana i en park eller på skolgården. I parkgolf försöker man inte få ner bollen i ett hål, utan målet kan vara till exempel en trädstam, en rockring eller vilket annat lämplig objekt som helst. Bara fantasin sätter gränser för banplaneringen.
Parkgolfutrustning kan man köpa via Golfförbundet.
www.draiviakouluun.fi

I fotbollsgolf ska man röra vid bollen så få gånger som möjligt när man försöker få ner bollen i hålet, precis som i golf – men man spelar med en fotboll och det är ens egna ben som fungerar som ”klubbor”. Fotbollsgolfbanorna påminner mycket om riktiga golfbanor, men det kan ibland finnas liknande hinder som i minigolf.
I fotbollsgolf har hålet en diameter på 53–55 centimeter, och banorna är mycket kortare än i golf. På vissa golfbanor har man anlagt en fotbollsgolfbana intill en par 3-bana.
Det finns cirka 20 fotbollsgolfbanor i Finland, den sydligaste i Hangö och den nordligaste i Muhos. Finlands enda bana av internationella mått, Uppgårds Fotisgolf, finns på Kimitoön där man började ägna sig åt sporten redan för ett tjugotal år sedan.
www.futisgolfradat.fi

I Speedgolf spelas golf med vanlig golfutrustning, men ett nytt element läggs till: snabbhet. Resultatet avgörs av antalet slag och tidsåtgång per rond. Målet är alltså att spela så snabbt som möjligt men ändå så bra som möjligt.
Man spelar speedgolf med högst sju klubbor och med vanliga golfregler, med några få undantag. Det tävlas aktivt i speedgolf i Finland, och finländare har också tävlat med god framgång i världsmästerskap.
www.speedgolf.fi

Stuggolf – Finland är det utlovade landet för gör-det-själv – och det vimlar av stugor. Det är väl inte så konstigt då att många spelar golf på stugan. Fri stil och maximal kreativitet gäller i stuggolf. Banorna kan planeras utifrån landskapets och terrängens möjligheter.
Här är golfutrustning av det mer slitna slaget det bästa alternativet. I stuggolf kan en riktig golfboll flyga lite väl långt. En ihålig övningsboll av plast löser problemet och lämpar sig utmärkt för ändamålet. Som hål kan man exempelvis använda en nergrävd filmjölksburk, en bit täckdike eller varför inte ett lite större hjul på gräsmattan.

Hickorygolf – För spelare som vill flytta sig hundra år bakåt i tiden finns underkulturen hickorygolf. Det centrala i hickorygolf är utrustningen. Bollen är modern, men endast klubbor med skaft av hickoryträ tillverkade före 1935 får användas.
Även den övriga utrustningen, såsom bagen och klädseln, inspireras av den svunna tiden för hundra år sedan. Det finns en liten men aktiv grupp hickoryspelare i Finland. Det finns också en egen tour i grenen, Finnish Hickory Tour.
www.sghs.fi

Minigolf – Den mest kända undergrenen av golf är minigolf, som nästan alla provat på någon gång. På 1980- och 90-talen byggdes det ivrigt minigolfbanor och många av dem finns kvar än idag. Minigolf, eller bangolf som det också heter, spelas på olika banor med diverse hinder. Putter är den enda klubban som används.
Det finns både inom- och utomhusbanor. I utlandet finns dessutom så kallade äventyrsgolfbanor, som kan vara nog så kreativa skapelser. Den senaste boomen, som även nått Finland de senaste åren, är att minigolfbanorna ska efterlikna riktiga golfbanor.
www.ratagolf.fi

Discgolf – Tanken med discgolf är samma som med golf: spelredskapet ska från punkt A till punkt B med så få rörelser som möjligt. Spelredskapet är en disc och målet är en korg.
Discgolf är en individuell gren, men spelas oftast i grupper om 3–5 spelare. Tröskeln till discgolf är riktigt låg, och denna gren har ökat explosionsartat de senaste åren. I Finland finns idag nästan 800 discgolfbanor med oftast 9–18 hål. Oftast finns banorna i skogsterräng där träden utgör gränserna för och hinder på banan. Banornas längd varierar från 50 till 250 meter.
www.frisbeegolfradat.fi