Golf tekee hyvää monella tavalla – SROI toi myös euromääräiset hyödyt esiin

Golfin monipuoliset terveysvaikutukset niin fyysiseen kuin psyykkiseenkin hyvinvointiin ovat jo laajalti tunnettuja ja tutkimuksin todistettuja. Harrastajien kokeman ilon ja hyvinvoinnin päälle on nyt saatu lisätietoa golfin kokonaisvaikutuksesta yhteiskuntaan uuden SROI-analyysin (Social return of investment) kautta, ja luvut ovat merkittäviä – golf tuottaa rahana arvioituja hyötyjä yhteiskunnan eri tahoille 603 miljoonaa euroa joka vuosi. Siitä puhtaasti terveyshyötyjen säästöt ovat vähintään 80 miljoonaa euroa.

Tulosten mukaan on myös selvää, että golfharrastus lisää yleistä liikunta-aktiivisuutta ja johdattaa monipuolisempaan liikuntaan ja liikunnalliseen elämäntapaan. Vastausten perusteella golfia harrastetaan pitkään – hyvin monella harrastajalla golf on vuosikymmeniä kestävä harrastus mikä korostuu etenkin vanhemmissa ikäluokissa. Tuloksissa nousi esiin myös golfin monimuotoisuus ja harrastajien eri tavat pelata. Lajista saadut terveyshyödyt ovat merkittäviä jo yhden kierroksen viikossa pelaaville, sillä se ylittää terveellisen liikunnan minimisuositukset. Golfin rooli taistelussa uutta kansantautia liikkumattomuutta vastaan tulee toivottavasti kasvamaan tulevaisuudessa. Vuonna 2022 golfarit kävelivät Suomessa noin 34 miljoonaa kilometriä.

Golfliitto teetätti SROI-analyysin Suomen Liikuntatieteellisen Seuran tutkijoiden (Timo Ala-Vähälä, Raija Laukkanen) kanssa vuoden 2022 lopussa. Tavoitteena oli tarkastella ja arvioida eri panostusten (investointi, koulutus, yhteiskunnallisen tuen järjestelmä. verotuotot, kansantalous) merkitystä mahdollisille hyödynsaajille. Analyysilla on vankat tieteelliset perusteet, sen lähteet ovat avoimesti saatavilla ja luvut todennettavissa.

”Olemme jo jonkin aikaa etsineet kumppania vastaavan analyysin toteuttamiseen, ja olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme ensimmäiset tulokset aiheesta. Näiden lukujen takana voimme seistä ylpeinä ja laajentaa entisestään. Tuloksia käytetään omassa vaikutustyössämme päättäjien suuntaan ja Suomi Golfin kehittämisessä. Yksi tavoitteistamme on saada golf osaksi kuntien liikuntaneuvontaa, ja tämä on siihen erinomainen työkalu”, liiton viestintävastaava Marika Voss summaa.