Golfsääntöjen lyhyt oppimäärä

Golf on pelinä perin yksinkertainen: yritetään saada pallo lyöntipaikalta kaukana odottavaan reikään mahdollisimman vähin lyönnein. Sitten siirrytään seuraavalle lyöntipaikalle ja pelataan seuraava reikä. Näin jatketaan, kunnes kierros, tavallisimmin 18 tai 9 reikää, on pelattu loppuun.

Myös golfin sääntöjen kolmen kohdan perusperiaate on yksinkertainen:

1. Pelaa kenttä sellaisena kuin se on.
2. Pelaa pallo sijaintipaikaltaan.
3. Jos et kykene pelaamaan kummankaan periaatteen mukaan, pelaa palloa sääntöjen mukaisesti.

Koska golfkentän luonnonolosuhteet ovat äärimmäisen vaihtelevat ja monimuotoiset, myös golfin säännöt ovat kaikkine yksityiskohtineen laajat ja paikoin monimutkaisetkin.

Aloittelevan golfarin ei kuitenkaan tarvitse sääntöjä säikähtää, vaan liikkeelle pääsee melko yksinkertaisin perustiedoin. Sääntötuntemus karttuu ja kehittyy nopeasti, ja sääntöasioissa voi aina kysyä apua kokeneemmilta pelaajilta.

Jos golfia pelataan vain huvikseen, säännöistä ei tarvitse välittää lainkaan. Riittää, että kierros pelataan muita pelaajia ja kenttää kunnioittaen. Mutta heti, kun pelataan kilpailua tai tasoitukseen vaikuttavaa kierrosta, on pelattava sääntöjen mukaan.

Tässä jutussa tarjoamme golfsääntöjen lyhyen oppimäärän, jolla pärjää ensimmäisinä pelivuosina varsin pitkälle.

Ennen pelikierroksen aloittamista

Perehdy kentän omiin paikallissääntöihin. Merkitse pelipallosi tunnistamista varten. Laske mailojesi lukumäärä. Pelaajalla voi olla pelikierroksella korkeintaan 14 mailaa.

Aloituslyönti

Pallo on pelattava tiimerkkien sisäpuolelta. Sallittu tiiausalue jatkuu kaksi mailanmittaa tiimerkkien etureunasta taaksepäin.

Pallon pelaaminen

Pelaa pallo sijaintipaikaltaan. Älä paranna pallon asemaa, lyönnin vaatimaa aluetta tai pelilinjaa. Pelaaja ei saa liikuttaa, taivuttaa tai katkaista mitään kasvavaa tai kiinteää. Pelaaja saa asettaa jalkansa tukevasti asettuessaan lyöntiasentoon. Lyöntiasentoa ei saa keinotekoisesti parantaa. Ruohoa tai maata ei saa painaa alaspäin tai tasoittaa.
Palloa on lyötävä kunnolla. Palloa ei saa työntää, kauhoa tai laahata. Ole tarkkana, että pelaat omaa palloasi. Väärää palloa pelattaessa pelaaja saa lyöntipelissä kahden lyönnin rangaistuksen. Reikäpelissä väärän pallon pelaamisesta häviää reiän.

Viheriöllä

Viheriöllä pelaaja voi merkitä pallon paikan, nostaa pallon ja puhdistaa sen. Pallo on asetettava tarkasti alkuperäiseen paikkaansa.
Viheriön pintaa ei voi testata raaputtamalla sen pintaa tai vierittämällä palloa siinä. Lipputangon voi putattaessa joko pitää paikoillaan reiässä tai ottaa pois.

Estealueet

Keltaisella estealueella (keltaiset paalut tai viiva) pallon voi pelata paikaltaan ilman rangaistusta. Yhden lyönnin rangaistuksella voit:
a) pudottaa pallon mihin tahansa lipun linjassa taaksepäin kohdasta, jossa pallo leikkasi estealueen rajan
b) pelata pallon kohdasta, josta löit pallon estealueelle
Punaisella estealueella (punaiset paalut tai viiva) käytössäsi ovat molemmat keltaisen estealueen vapautumisvaihtoehdot. Lisäksi voit pudottaa pallon enintään kahden mailanmitan päähän kohdasta, josta pallo meni punaiselle estealueelle.

Pallo kadonnut tai ulkona

Jos pallosi on kadonnut estealueen ulkopuolelle tai on ulkona, on uusi pallo pelattava yhden lyönnin rangaistuksella edellisen lyönnin paikalta.
Pallon etsimiseen saa käyttää korkeintaan kolme minuuttia. Pallo on kadonnut, jos sitä ei kyetä löytämään tai tunnistamaan kolmen minuutin kuluessa.

Golfpalloa voi etsiä korkeintaan 3 minuutin ajan.

Varapallon pelaaminen

Jos epäilet, että pallosi on kadonnut estealueen ulkopuolelle tai on ulkona, voitpelata varapallon. Sinun pitää ilmoittaa selkeästi, että pelaat varapallon.
Varapallo on pelattava ennen kuin lähdet etsimään alkuperäistä palloa. Jos alkuperäinen pallosi on kadonnut tai on ulkona, sinun on jatkettava varapallolla yhden lyönnin rangaistuksella. Jos alkuperäinen pallo löytyy eikä ole ulkona, on peliä jatkettava alkuperäisellä pallolla ja varapallo on hylättävä.

Pallo pelaamattomassa paikassa

Lukuun ottamatta estealuetta voit julistaa pallosi olevan pelaamattomassa paikassa (sinulla on yksinomainen ratkaisuvalta asiassa). Yhden lyönnin rangaistuksella voit
a) pudottaa pallon enintään kahden mailanmitan päähän pallon sijaintikohdasta, et kuitenkaan lähemmäksi reikää.
b) pudottaa pallon suoraan sijaintikohtansa taakse miten kauas tahansa. Pidä pudottaessasi sijaintikohta suoraan pudotuskohdan ja reiän välissä.
c) pelata pallon edellisen lyönnin paikalta.

Pysähtynyttä palloa liikutetaan

Jos pelaaja, pelipartneri tai caddie liikuttaa pelaajan palloa vahingossa palloa etsittäessä tai ennen lyöntiä, siitä ei seuraa rangaistusta. Pallo on asetettava takaisin paikalleen.

Nostaminen, pudottaminen ja asettaminen

Jos nostettava pallo on tarkoitus asettaa takaisin paikalleen, sen paikka on merkittävä. Jos pallo pudotetaan tai asetetaan johonkin muuhun paikkaan (esimerkiksi vapauduttaessa kunnostettavalta alueelta), pallon alkuperäisen paikan merkitsemistä suositellaan.
Pallo pudotetaan aina polven korkeudelta. Varmista, että pallo putoaa ja jää vapautumisalueelle.

Irrallinen luonnonhaitta

Irrallisen luonnonhaitat, kuten kivet, oksat, madot, hyönteiset tai eläinten jätökset voi poistaa koko kentän alueella, myös estealueella ja bunkkerissa. Jos kosketat irrallista luonnonhaittaa ja pallosi liikkuu, saat yhden lyönnin rangaistuksen – paitsi viheriöllä – ja pallo on asetettava takaisin paikalleen.

Haitta

Liikuteltavat haitat, kuten haravat, roskat ynnä muut voit poistaa koko kentän alueella. Jos pallo liikkuu, se siirretään rangaistuksetta takaisin paikalleen.
Jos taas kiinteä haitta, kuten kentän kastelulaitteen kansi, häiritsee lyöntiasentoasi tai lyöntiäsi, voit pudottaa pallon enintään mailanmitan päähän lähimmästä paikasta, jossa vapaudutaan haitasta ja joka ei ole lähempänä reikää. Pelilinjalla olevasta haitasta et voi rangaistuksetta vapautua. Viheriöllä puttilinjalla olevasta kiinteästä haitasta voit sen sijaan vapautua ilman rangaistusta.
Tarkista ennen kierrosta kentän paikallissäännöt. Niissä on usein määritelty kentän kiinteitä haittoja (esimerkiksi tiet, polut jne.).

Tilapäinen vesi, kunnostettava alue

Jos pallo on tilapäisessä vedessä, kuten sateen synnyttämässä lammikossa, kunnostettavalla alueella tai eläimen tekemässä kolossa (esim. myyrän kolo), pallon voi pudottaa rangaistuksetta mailan mitan päähän lähimmästä paikasta, jossa vapaudutaan olosuhteiden vaikutuksesta ja joka ei ole lähempänä reikää.

Kivet, oksat, madot, hyönteiset tai eläinten jätökset voi poistaa koko kentän alueella.

Lisää sääntötietoutta

Syvemmin sääntöjen maailmaan voit perehtyä golfin sääntöoppaiden avulla. Golfin säännöt – Pelaajan opas on golfaria varten laadittu lyhennetty ja helpommin ymmärrettävä versio Golfin säännöistä.

Golfin säännöt

Rules of Golf on golfsääntöjensovellus, johon pääset myös eBirdien Säännöt-välilehdeltä.

Golfin virallinen sääntökirja. Pelaajan oppaan ja Golfin säännöt-kirjan voit hankkia muun muassa kotiseurastasi tai tilaamalla sen Golfliiton verkkosivuilta osoitteesta Golf.fi, josta voi ladata myös molempien pdf-versiot.
iOS- ja Android-laitteille voit ladata virallisen Rules of Golf -sovelluksen, jonka löydät myös eBirdie-sovelluksen Säännöt-välilehdeltä.