Handicapet börjar från 54

Handicap är ett mått på golfarens färdighetsnivå, som gör att golfare på alla nivåer att tävla tillsammans.

Tillsammans med hole in one är handicap en av de mest välkända termerna inom golfen. Dess grundprinciper är lätta att förstå, men endast få behärskar detaljerna. För de flesta golfare räcker det väl att känna till grunderna.

Här kommer ett kompakt infopaket om handicap som hjälper dig att komma i gång med din hobby.

Vad betyder handicap

Handicap är golfarens mått på skicklighet. Som siffra betyder handicapet ungefär hur många slag ovanför eller under banans par en spelare spelar då han eller hon spelar bra på sin egen nivå, när banan har 18 hål och är medelsvår. Exempelvis, om banans par är 72 och spelarens handicap är 18 spelar han banan på en bra dag med ett resultat på ungefär 90 (72+18). Handicapet beskriver en spelares goda spelnivå, inte en medelgod nivå.

Så här beräknas handicap

Handicap beräknas idag som ett medelvärde från de åtta bästa handicapresultaten från de 20 senast spelade ronderna. För nybörjare bestäms handicap på basis av de första ronderna, och därefter växer mängden medräknade resultat tills spelaren har spelat sammanlagt 20 ronder.


Modigt på handicaprond

MEDELVÄRDESBERÄKNINGEN reagerar snabbt på förändringar och speglar din aktuella goda spelnivå.
ALLA GOLFARE kan registrera ronder på minst nio hål. Också ronder på 10–17 hål, dvs. andra än fulla (18-håliga) eller halva (niohåliga) ronder är tillåtna med goda orsaker, som att ha meddelat på förhand, mörker eller försämrat väder.

Förändringar i handicap

Spelarens handicap förändras när han får ett handicapresultat som antingen förbättrar eller försämrar medeltalet av hans eller hennes 1–8 bästa handicapresultat. Om spelarens senaste rond inte ryms med i medeltalet för handicapresultaten förblir spelarens handicap oförändrad.

Skillnaden mellan handicap och spelhandicap

Spelarens exakta handicap uttrycks alltid med en decimals noggrannhet (t.ex. 24,7), och med hjälp av det beräknas alltid det rondbundna spelhandicapet. Spelhandicap beror på banans svårighetsgrad och från vilken slagplats spelaren spelar sin rond. Spelhandicapet är alltid ett heltal (t.ex. 27).

Handicapberättigade ronder

Golf kan spelas på en nästan oändlig mängd sätt, men när man spelar en rond som man vill att skall inverka på spelarens handicap måste ronden uppfylla följande kriterier:

  • Rätt spelformat. Spelaren måste spela ett individuellt slagspel med egen boll.
  • Ronden måste spelas på en bana för vilken en så kallad slope-bedömning har gjort. I Finland har de flesta banor bedömts.
  • Minst 9 hål måste spelas under ronden.
  • Ronden måste spelas tillsammans med minst en annan spelare eller någon person som fungerar som markör.
  • Ronden måste spelas enligt golfens regler.

Att spela en handicaprond

Se ditt spelhandicap från banans slope-tabell och spela en rond på minst nio hål enligt golfens regler. Registrera ditt resultat efter ronden eller under den i ett digitalt eller fysiskt resultatkort och lämna in det så fort som möjligt, gärna under samma dag.

Markera endast resultaten, så räknar datorn ut resten.


Grundbegrepp i handicapberäkning

HANDICAPRESULTATET beskriver det handicap som spelaren under sin rond förtjänar. Spelarens handicap är medelvärdet av hans eller hennes bästa handicapresultat.
NETTODUBBELBOGEY: Hålspecifikt maximiresultat som säkerställer att enstaka dåliga hål inte påverkar spelarens handicapresultat alltför mycket. Nettodubbelbogey räknas med formeln: hålets par + 2 + spelarens handicapslag på det aktuella hålet.
JUSTERAT BRUTTORESULTAT: Spelarens resultat från en handicaprond där man beaktat nettodubbelbogey för varje hål. Om spelaren inte har gjort ett resultat högre än nettodubbelbogey på ett enda hål blir det korrigerade bruttoresultatet detsamma som spelarens rondresultat.

Bra att veta

Förkortningen WHS kommer från orden World Handicap System. I Finland övergick man till det nya WHS-handicapsystemet i februari 2020. Tidigare hade man i världen sex olika handicapsystem, men nu övergår man överallt gradvis till samma system. Man kan spela en handicaprond var som helst i världen.
DAMERS MEDELHANDICAP i Finland år 2020: 35,0.
HERRARS MEDELHANDICAP i Finland år 2020: 24,8.
Hos PROFFS på toppnivå upprätthålls i praktiken inte handicap, men de bästa beräknas ha nått resultat på till och med ca +10.