Koll på golfterminologin

Golfens terminologi, som härstammar från engelskan, kan till en början kännas främmande för en nybörjare, men man hittar snabbt tråden.

Om du lär dig termerna som listas här kommer du att kunna tala golf också med den mest inbitna golfnörden. För att underlätta lärandet har termerna kategoriserats enligt olika teman. Bland annat kommer termer för golfbanans delar, hålresultat, utrustning, spelformer och de centrala för golfslagen göras bekanta. Ifall det är allmänt att både den svenska och den engelska termen används för ändamålet, ges båda. Då är den svenska termen först.

Golfbanans områden

Gräsets längd, markens beskaffenhet och olika färgmarkörer bestämmer hur golfbanans olika områden benämns. Dessa termer är lätta att lära sig.

Hålresultat

ALBATROSS
EAGLE
BIRDIE
PAR – hålets ”idealresultat”
BOGEY
DUBBELBOGEY
TRIPPELBOGEY

HOLE IN ONE
När spelaren slår bollen från öppningsslagplatsen direkt i hålet med ett enda slag är det fråga om varje golfares dröm, hole in one!

Golfslag

CHIPP, CHIP Lågt, rullande slag från intill greenen
DRIVE Öppningsslaget för hålet som vanligtvis slås med driver
LOB Kort och högt slag som rullar lite. Slås exempelvis över en bunker till flaggan
PITCH Ett ganska kort slag till greenen. Högre än en chipp.
PUTT Ett slag där bollen rullar längs marken på greenen och med vilket man strävar efter att få bollen i hålet eller nära det.
DRAW Ett kontrollerat slag som skruvar sig lätt från höger till vänster (tvärtom hos vänsterhänta)
FADE Ett kontrollerat slag som skruvar sig lätt från vänster till höger (tvärtom hos vänsterhänta)
HOOK Ett slag som starkt skruvar sig åt vänster (hos vänsterhänta åt höger)
SLICE Ett slag som starkt skruvar sig åt höger (hos vänsterhänta åt vänster)
DUFF Misslyckat slag där klubban slår i marken innan bollen
SOCKET Misslyckat slag där bollen träffas med fästningsområdet mellan skaftet och klubbhuvudet och bollen flyger i väg mycket snett
TOPP Misslyckat slag där klubban träffar bollens övre kant och slaget blir lågt

Utrustning

BAG Väskan som används för att transportera klubbor och utrustning
DRIVER Den längsta klubban och den med minst loft (lyftande vinkel), som används så gott som uteslutande i öppningsslag
HYBRID Mellanting mellan järn- och träklubba, lättare för nybörjare än långa järnklubbor
PUTTER Klubba som används för att putta
JÄRNKLUBBA Golfarens precisionsredskap som används för att slå inspel till greenen. Numrerade från ett till nio. Numera är den längsta järnklubban i serien oftast en järn-3, -4 eller -5.
SPOON En trä-3, en något kortare och mer höjande klubba än drivern, oftast bagens längsta fairwayträ.
FAIRWAYTRÄ Allmän benämning på träklubbor som används för slag från fairway (och ofta även från tee), t.ex. trä-3, trä-4 och trä-5.
WEDGE Höjande klubba som används i korta inspel och närspel. Wedgar är bland andra pitching wedge, gap wedge, sand wedge och lob wedge, vilka ofta betecknas med loftvinkeln.
GREENGAFFEL Redskap som används för att reparera märken i greenens yta, som bollen åstadkommit då den landade.
GRIP Klubbans handtag. Även greppet om klubban.
BOLLMARKERING Litet föremål, t.ex. en markeringsknapp eller ett mynt som markerar bollens plats på greenen.
PEG, TEE Liten pinne från vilken bollen slås i öppningsslaget


Spelformer

SLAGSPEL, STROKE PLAY Basspelform, där spelarens alla slag räknas ihop till spelets totala resultatsumma. Varje hål i ronden måste hålas ut.
MATCHSPEL, MATCH PLAY Basspelform där man spelar mot en annan spelare (motspelare) eller en sida bestående av ett spelpar (bestående av s.k. partners) om vinsten på enskilda hål. Matchen avslutas när endera spelaren eller sidan leder matchen med fler hål än som finns kvar på ronden.
FOUR-BALL Vardera partnern spelar sin egen boll, men endast sidans bästa resultat för varje hål beaktas i resultatet.
FOURSOME Båda partnerna slår samma boll turvis. Den ena i paret slår öppningsslagen på de udda hålen och den andra på de jämna.
GREENSOME Vardera personen för sidan slår hålets öppningsslag, efter vilket man fortsätter turvis med den bättre bollen.
POÄNGBOGEY Spelform där man räknar resultatbaserade poäng i stället för slag.
SCRAMBLE Spelform där ett lag på 2–4 personer spelar ett gemensamt resultat. Alla öppnar och den bästa öppningen väljs, efter vilket alla igen spelar sitt nästa slag från det här samma stället och sedan väljer man den bästa igen. Så här fortsätter man tills man hålar ut.

Andra viktiga termer

CADDIE Assistent som håller reda på spelarens klubbor och utrustning, och också kan ge spelaren råd under spelets gång.
CADDIEMASTER Personen på golfklubben som ansvarar för bland annat starttider
DROP När man fäller ner bollen från knähöjd på ett ställe som bestäms på basis av reglerna
FORE! Golfens internationella varningsrop, som ropar när det är fara för att den slagna bollen träffar någon annan på banan.
HONNÖR Din rätt att spela först i tur på hålet, vilken bestäms på basis av det föregående hålets resultat. Numera föredras “ready golf”, enligt vilket spelaren som är först redo, slår sitt öppningsslag först.
MULLIGAN Ett pliktfritt nytt slag efter en misslyckad öppning på det första hålet, vilket inte är i enlighet med golfens regler, men som ibland brukas på inofficiella ronder.
SCRATCH En tävling som spelas utan handicap. Även spelare som har handicap noll eller bättre.
LÄGESFÖRBÄTTRING På en bana i dåligt skick kan man göra lägesförbättring, kallas också “vinterregel”, då spelaren får lyfta, putsa eller flytta sin boll högst 15 cm från den ursprungliga platsen.
IN, BACK NINE De nio sista hålen på en rond med 18 hål.
STROKESAVER Ett häfte med information om hålen på en golfbana, bl.a. avstånd
UT, FRONT NINE De nio första hålen på en rond med 18 hål.
PROVISORISK BOLL Om spelaren misstänker att hans eller hennes första boll har försvunnit eller hamnat utanför banan kan han eller hon spela en provisorisk boll med vilken spelet fortsätter om den första bollen inte hittas.