Kort lärokurs i golfens regler

Golf är som spel ganska simpelt: man försöker få bollen från slagplatsen ända bort till hålet med så få slag som möjligt. Sedan förflyttar man sig till följande slagplats och spelar följande hål. Så fortsätter man tills ronden, vanligtvis på 18 eller nio hål, har spelats till slut.

Också de tre momenten i golfens reglers grundläggande princip är enkel:

1. Spela banan sådan som den är.

2. Spela bollen som den ligger

3. Om du inte lyckas spela enligt någon av principerna, spela bollen enligt reglerna.

Eftersom golfbanans naturförhållanden är extremt föränderliga och mångfasetterade är också golfens regler med alla sina detaljer omfattande och ibland också komplicerade.

En nybörjargolfare behöver ändå inte bli skrämd av reglerna, utan man kommer i gång också med ganska enkla grundkunskaper. Regelkännedomen utvecklas fort och man kan alltid be om hjälp av mera erfarna spelare i regelfrågor.

Om man spelar golf bara för skojs skull behöver man inte bry sig om reglerna överhuvudtaget. Det räcker att ronden spelas med hänsyn till andra spelare och banan. Men genast när man spelar en tävling eller en rond som skall påverka handicap måste man spela enligt reglerna.

Som följande erbjuder vi en kort lärokurs i golfregler som man kommer långt med under de första spelåren.

Innan inledandet av spelronden

Bekanta dig med banans egna lokala regler. Markera din spelboll för igenkänning. Räkna antalet klubbor. Spelare får ha med sig högst 14 klubbor på en spelrond.

Inledande slag

Bollen måste spelas från inom tee-märkena. Det tillåtna tee-området fortsätter två klubbmått bakåt från den främre kanten av tee-märkena.

Spelande av bollen

Spela bollen som den ligger. Förbättra inte bollens position, området som slaget kräver eller spellinjen. Spelaren får inte flytta på, böja eller bryta någonting växande eller fast. Spelaren får placera sina fötter stadigt när han eller hon ställer sig i slagställningen. Slagställningen får inte förbättras artificiellt. Gräset eller marken får inte tryckas nedåt eller jämnas ut.

Bollen måste slås ordentligt. Bollen får inte knuffas, skopas eller dras. Var noggrann med att du spelar din egen boll. Spelaren får i slagspel plikt på två slag om fel boll spelas. I matchspel förlorar man hålet om man spelar fel boll.

På greenen

På greenen kan spelaren markera bollens position, lyfta bollen och putsa den. Bollen bör noggrant återplaceras på sin ursprungliga plats.

Greenens yta får inte prövas genom att skrapa ytan eller genom att rulla en boll på den. När man puttar, kan man antingen låta flaggstången ligga kvar i hålet eller så kan den tas bort.

Pliktområden

På ett gult pliktområde (gula pinnar eller gul linje) får man spela bollen där den ligger utan plikt. Med ett slags plikt kan du:

droppa bollen var som helst bakåt på en linje från hålet som går genom punkten i vilken din boll senast skar gränsen för pliktområdet

spela bollen från stället från vilket du slog bollen till pliktområdet

På röda pliktområden (röda pinnar eller röd linje) har du det gula pliktområdets båda lättnadsmöjligheter till ditt förfogande. Dessutom kan du droppa bollen inom högst två klubbmått ifrån stället där bollen skar gränsen till det röda pliktområdet.

Om bollen är förlorad eller out of bounds

Om din boll har försvunnit utanför ett pliktområde eller är out of bounds måste en ny boll spelas med ett slags plikt från det stället föregående slaget slogs.

Man får använda högst tre minuter för att leta efter bollen. Bollen är försvunnen om man inte lyckas hitta eller identifiera bollen inom utsatt tid.

Man får leta efter golfbollen i högst 3 minuter

Spelande av provisorisk boll

Om du misstänker att din boll kan ha försvunnit utanför ett pliktområde kan du spela en provisorisk boll. Du måste meddela tydligt att du spelar en provisorisk boll.

Den provisoriska bollen måste spelas innan du börjar leta efter den ursprungliga bollen. Om din ursprungliga boll har försvunnit eller är out of bounds skall du fortsätta med den provisoriska bollen med ett pliktslag. Om den ursprungliga bollen hittas och den inte är out of bounds måste du fortsätta spelet med den ursprungliga bollen och den provisoriska bollen måste slopas.

Ospelbar boll

Utom då bollen inte ligger i ett pliktområde kan du förklara din boll i ett ospelbart läge (du är ensam om att avgöra saken). Med ett pliktslag kan du

a) droppa bollen på högst två klubbmått från bollens position, dock inte närmare hålet.

b) droppa bollen hur långt som helst bakåt från dess läge. Håll bollens ursprungliga position rakt mellan din dropp-punkt och hålet.

c) spela bollen från det föregående slagets position

En boll i vila rubbas

Om en spelare, motspelare eller caddie rubbar spelarens boll av misstag när man söker bollen eller innan slaget blir det ingen plikt. Bollen ska placeras tillbaka på sin plats.

Lyftande, droppande och placerande

Om en boll som lyfts skall läggas tillbaka på samma plats måste platsen markeras. Om bollen skall droppas eller placeras någon annanstans (t.ex. när man tar lättnad från mark under arbete), rekommenderas det att bollens ursprungliga läge markeras.

Bollen droppas alltid från knähöjd. Försäkra dig om att bollen faller och stannar kvar på lättnadsområdet.

Löst naturföremål

Lösa naturföremål som stenar, grenar, maskar, insekter eller djurspillning får överallt på banan tas bort, också då bollen är i ett pliktområde eller en bunker. Om du rör vid ett löst naturföremål och din boll rubbas, får du ett pliktslag – utom på greenen – och bollen bör placeras tillbaka där den var.

Flyttbart tillverkat föremål

Flyttbara föremål, som exempelvis krattor eller skräp får tas bort överallt på banan. Om bollen rubbas, flyttas den utan plikt tillbaka där den var.

Om ett oflyttbart tillverkat föremål, t.ex. locket på banans sprinkler, stör din slagposition eller ditt slag kan du droppa bollen på ett avstånd på högst ett klubbmått från den närmaste plats där du får lättnad från föremålet och som inte är närmare hålet. Du kan inte utan plikt få lättnad från ett föremål som är på spellinjen. Från ett oflyttbart föremål på greenen kan du däremot få lättnad utan plikt.

Kontrollera banans lokala regler innan ronden. I dem har man ofta definierat oflyttbara föremål på banan (t.ex. vägar, stigar, osv.).

Tillfälligt vatten, mark under arbete

Om bollen är i tillfälligt vatten, t.ex. en regnvattenspöl, på mark under arbete eller i en grop gjord av ett djur, t.ex. en mullvadsgrop, får bollen utan plikt droppas ett klubbmått ifrån den närmaste plats där man har lättnad från omständighetens påverkan och som inte är närmare hålet.

Stenar, grenar, maskar, insekter eller djurspillning får tas bort överallt på banan

Mera regelkunskap

Man kan fördjupa sig vidare i reglernas värld genom golfens regelguider. Golfens regler – Spelarens guide är en förkortad och mera lättförståelig version av Golfens regler skapad för spelare.

Rules of Golf är en applikation för golfregler som du även kan nå genom eBirdies Regler-flik

Golfens regler

Golfens officiella regelbok.

Böckerna Spelarens guide och Golfens regler kan du skaffa bland annat från din hemmaklubb eller genom att beställa via Golfförbundets hemsida Golf.fi, där du också kan ladda bägge böcker i PDF-format.

För iOS och Android kan du ladda ner den officiella Rules of Golf-applikationen, som du också hittar under Regler-fliken i eBirdie-appen.