Med en fadder ut på banan

Anne Aronta började spela golf genom fadderverksamheten vid St. Laurence Golf. Nu hjälper hon själv nya entusiaster att komma igång.

När Anne Arontas trogna hundvän lämnade jordelivet ville Aronta ha en ny hobby. Som ägare till en energisk hund var hon vad vid att gå ut varje dag, varför den nya hobbyn behövde bjuda på rikligt med rörelse i naturen.

Aronta, som bor i Lojo, ringde till sin lokala golfbana, St. Laurence Golf, och tog reda på hur man kommer igång med golf. Sedan var hon med på en introduktionskväll och snart därefter en nybörjarkurs.

Till en början lyckades dock Aronta överhuvudtaget inte träffa bollen, för att inte ens tala om att veta hur man gör på banan. Caddiemaster Sonja Hesso i Lojo tog Aronta med sig till rangen, där hon så småningom började hitta spelkänslan.

Klubbens fadderverksamhet var en stort hjälp i början. Fadderverksamheten går ut på att mer erfarna entusiaster hjälper nybörjar att komma igång.

”Det är ofta svårt för en nybörjare att gå ut på banan. Det finns så mycket nytt och märkligt. Pinnar i olika färger och alla möjliga regler. Det hjälper enormt när man har någon med sig som visar hur man gör”, berättar Aronta.

I Lojo har fadderverksamheten alltid ett tema, till exempel säkerhet, speltakt, träning eller regler, vilket enligt Aronta är det som man som nybörjare är mest fundersam över. Faddrarna låter banans pro ta hand om själva undervisningen, men de ger små speltips under resans gång.

När Arontas spel utvecklades och hennes handicap sjönk under 36 fick hon inte längre vara med i fadderverksamheten. Hon tyckte dock så mycket om den att hon bestämde sig för att själv bli golffadder.

”Fadderverksamheten var för mig ett stort steg in i en ny hobby, och den öppnade mina ögon för många golfrelaterade saker”, berättar Aronta.

Fadderverksamheten hjälper nya spelare att komma igång med golf på många golfklubbar runtom i Finland. Tveka inte att gå med!