Vad gör Golfförbundet?

Golfförbundet är de finländska golfklubbarnas nationella central- och serviceorganisation.

Golfförbundet är Finlands största idrottsförbund när det gäller antalet registrerade spelare.

Verksamheten bygger på stadgade uppgifter och en strategi som har som sitt främsta syfte att förstärka livskraften hos golfsamfunden. Bland annat ansvarar förbundet för handicapsystemet och reglerna och har gjort betydande investeringar i digitaliseringen av golfen.

Golfförbundet ger stöd till golfsamfunden i form av omfattande expert- och datatjänster, och förbundet utbildar proffs och volontärer inom sporten inom träning och ledarskap samt regler och tävlingar. Juniorverksamheten utvecklas med Kvalitetsföreningen-systemet, och spelare erbjuds nationell tävlingsverksamhet på många nivåer.

Det är föreningar, inte spelare som är medlemmar i Golfförbundet. Därför ska adressändring ske genom hemmaklubben.

Medlemskap i en av Golfförbundets medlemsföreningar ger dig betydande förmåner och tjänster:

  • Försäkringsskyddet genom Pohjola Vakuutus innehåller olycksfalls- och ansvarsförsäkring för golfspelare. Sporttrygghet täcker kostnaderna för behandling av skador, och ansvarsförsäkringen ersätter skada på person och egendom som man åsamkar andra i hela världen.
  • Man får Finlands största motions- och idrottstidskrift Golflehti hem.
  • appen eBirdie är ditt medlemskort och ditt handicap i fickan! Där får du också meddelanden och medlemsförmåner från din klubb och Golfförbundet.
  • Tack vare vårt centralregister kan du reservera en speltid var som helst, och både dina handicapronder och dina tävlingsresultat uppdateras automatiskt.

Du hittar Golfförbundets samlade medlemsförmåner på nätet. Kom också ihåg din hemmaklubbs förmåner!

Läs mer: Golf.fi