Vad händer på golfbanan?

”Kan man bara gå dit?” är det många som frågar när man aldrig varit på en golfbana. Självklart. Välkommen! Golfbanan är en plats där alla är välkomna. Speciellt hos oss i Finland. När man väl hittat till en golfbana blir det för varje besök lättare att åka dit igen. Och ännu lättare blir det när man är uppdaterad om allt som händer i golfsamfundet.

Det pågår febril aktivitet på golfbanorna, speciellt under sommarmånaderna. Entusiasmen finns också i luften på våren när …

Vad gör Golfförbundet?

Golfförbundet är Finlands största idrottsförbund när det gäller antalet registrerade spelare.

Verksamheten bygger på stadgade uppgifter och en strategi som har som sitt främsta syfte att förstärka livskraften hos golfsamfunden. Bland annat ansvarar förbundet för handicapsystemet och reglerna och har gjort betydande investeringar i digitaliseringen av golfen.

Golfförbundet ger stöd till golfsamfunden i form av omfattande expert- och datatjänster, och förbundet utbildar proffs och volontärer inom sporten inom träning och ledarskap samt regler och tävlingar. Juniorverksamheten utvecklas med Kvalitetsföreningen-systemet, och spelare erbjuds …

Koll på golfterminologin

Om du lär dig termerna som listas här kommer du att kunna tala golf också med den mest inbitna golfnörden. För att underlätta lärandet har termerna kategoriserats enligt olika teman. Bland annat kommer termer för golfbanans delar, hålresultat, utrustning, spelformer och de centrala för golfslagen göras bekanta. Ifall det är allmänt att både den svenska och den engelska termen används för ändamålet, ges båda. Då är den svenska termen först.

Golfbanans områden

Gräsets längd, markens beskaffenhet och olika färgmarkörer bestämmer hur golfbanans …

Handicapet börjar från 54

Tillsammans med hole in one är handicap en av de mest välkända termerna inom golfen. Dess grundprinciper är lätta att förstå, men endast få behärskar detaljerna. För de flesta golfare räcker det väl att känna till grunderna.

Här kommer ett kompakt infopaket om handicap som hjälper dig att komma i gång med din hobby.

Vad betyder handicap

Handicap är golfarens mått på skicklighet. Som siffra betyder handicapet ungefär hur många slag ovanför eller under banans par en spelare spelar då han eller hon …

eBirdie – en databank i fickan

På eBirdie hittar du all information som man som golfare behöver om sitt handicap, dess utveckling och om golfreglerna. Meddelanden och erbjudanden från din hemmaklubb och från Golfförbundet innehåller aktuell information, och banguiden i appen hjälper dig att hitta Finlands golfbanor. Genom appen har man också som spelare tillgång till ett mobilresultatkort som gör det möjligt att spela handicapronder.

Funktioner

I startvyn i eBirdie ser du ditt digitala medlemskort och ditt aktuella handicap (Obs! Ditt handicap uppdateras i eBirdie och i de …

Golfutrustning

Klubbor

Det finns ett stort och mångsidigt utbud av golfklubbor. En kunnig säljare i en golfbutik hjälper dig att välja lämpligaste klubbor, vilket är det bästa sättet att säkerställa att utrustningen bidrar till att man trivs med sin hobby.

Begagnade klubbor är ett bra alternativ till en början, och utbudet är stort. Det är en bra idé att i början ha med en bekant som kan detta med golfklubbor när man ska köpa sina första klubbor, det finns nämligen stora skillnader mellan …

Kort lärokurs i golfens regler

Också de tre momenten i golfens reglers grundläggande princip är enkel:

1. Spela banan sådan som den är.

2. Spela bollen som den ligger

3. Om du inte lyckas spela enligt någon av principerna, spela bollen enligt reglerna.

Eftersom golfbanans naturförhållanden är extremt föränderliga och mångfasetterade är också golfens regler med alla sina detaljer omfattande och ibland också komplicerade.

En nybörjargolfare behöver ändå inte bli skrämd av reglerna, utan man kommer i gång också med ganska enkla grundkunskaper. Regelkännedomen utvecklas fort och man kan alltid …

Ta det lugnt!

Under golfens långa historia har den utvecklat sin egen speciella kultur, som ofta missförstås av de som inte känner till sporten och som kan kännas främmande för nybörjare. I praktiken handlar det dock om alldeles normalt uppförande där man tar hänsyn till andra spelare, respekterar banan och ser till säkerheten.

Gemensamma spelregler ökar spelglädjen för alla golfare och då kan man spela sin rond smidigt, naturligt och tryggt. När alla gör sin del för att laga spåren efter spelet håller sig …

Det finns många sätt att spela golf på

Det mest flexibla sättet att spela på är green fee. Då betalar man för en rond i taget. Man kan betala green fee på golfbanans kontor före ronden, men på allt fler banor kan man betala green fee exempelvis på banans webbsida eller genom andra nättjänster, och det är ofta lite billigare än att betala på plats. Man kan också reservera sin starttid i förväg på nätet.

Om din spelkompis har spelrätt på en bana, kan du följa med som gäst, …

En resa i golfbanornas värld

Nästan varje golfentusiast börjar spela golf på en viss bana, vanligtvis nära där man bor. Detta betyder dock inte att man som spelare ska fastna på en och samma bana. När man som golfnybörjare registrerar sig som medlem i en golfklubb öppnar sig samtidigt en värld med tusentals golfbanor. Det finns fler än 180 golfbanor i Finland, i hela världen upp till 35 000.

Att besöka olika banor, dvs. att gästspela, är mycket vanligt och enkelt inom golf. Med hemmaspelare avser …