På svenska

Man bör hitta sitt eget sätt utifrån bland annat tidsåtgång, position och ekonomiska faktorer. Man kan ägna sig åt golf på många olika sätt, och det lönar sig att bekanta sig med dem när man börjar spela.