På svenska

Golf har under årens gång utvecklats till många olika varianter, varav många etablerat sig som sina egna sporter. Grundidén är densamma för alla: att med så få slag, kast eller sparkar som möjligt få bollen från start till mål.